Troppen har møter i Østerås Kirke kl.18.00-20.00 første onsdag i hver måned.

Speiderne er delt inn i patruljer som har møter hver onsdag, egne tider for det ligger på patruljenes egen sider.

I semesterplanen vil du finne informasjon om hva troppen skal gjøre dette halvåret, når det er turer og andre arrangementer. Møt opp til troppsmøte i god tid før oppmøtetid, møtestart og oppstilling er kl.18.00.

Ny semesterplan for våren 2023 ligger i lenke under!

Vel møtt til alle Vandrere i Troppen!