Speiderarbeidet består av et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom i alle aldrer. Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet.
Ungt lederskap og gradvis større utfordringer er med på å utvikle speidere til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte medmennesker. I KFUK-KFUM-speiderne kan barn, unge og voksne utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Det synes i verdiene våre.
 

KRISTEN TRO
Som KFUK-KFUM-speider får du et møte med kristen tro gjennom friluftsliv og fellesskap. Mange speidergrupper drives i samarbeid med menighetene, og speiderarbeidet bidrar til et aktivt og variert tilbud for barn og unge.

FELLESSKAP
Speidere opplever fellesskap gjennom vennskap i små patruljer, i gruppa og på leir sammen med andre. KFUK-KFUM-speiderne er del av et større fellesskap lokalt og nasjonalt. Internasjonalt er vi tilknyttet fire av verdens største barneog ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Speiderlov, speiderløfte og speiderdrakt viser tilhørighet og gir oss en felles identitet som speidere.

PERSONLIG UTVIKLING
Som KFUK-KFUM-speidere utfordrer vi oss selv til å gjøre ting vi først ikke trodde vi skulle tørre eller klare. Det kan være å sove under åpen himmel, bestige et høyt fjell eller ta et nytt speidermerke. Vi bruker patruljesystemet, veiledning og learning by doing som metode. Barn og unge får gradvis større ansvar og utfordringer, noe som utvikler den enkelte innenfor trygge rammer.

FRILUFTSLIV
Naturen brukes til lek, læring og samarbeid. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med, ta vare på og sette pris på naturen. Vi er mye ute, og friluftslivet gjør oss i stand til å mestre nye utfordringer. Opplevelsene byr på alt fra små turer i skogen til kanopadling, brevandring og toppturer.

SAMFUNNSENGASJEMENT
Som KFUK-KFUM-speidere engasjerer vi oss i samfunnet vi lever i og deltar aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Vi engasjerer oss der vi bor, verner om naturen og hjelper mennesker som trenger det. Samfunnsengasjement synliggjør det ansvaret vi har for andre enn oss selv, og verdiene vi står for. 

 

VISSTE DU AT:

• I speideren blir du medlem av en patrulje: En gjeng på fire til åtte speidere som holder sammen i tykt og tynt.
• Det finnes 40 millioner speidere i verden. YWCA og YMCA har over 60 millioner medlemmer.
• I KFUK-KFUM-speiderne kan du dra på patruljeførerkurs, snøhulekurs, leir og mange andre spennende arrangementer!
• Speidere drar mye på tur, sammen med speidertroppen til speiderhytta, ut i skogen med patruljen og på leir i utlandet.
• Hvert fjerde år arrangeres landsleir hvor mange tusen speidere deltar. Da sover du i telt i en uke, opplever masse spennende og lever i en stor speiderby sammen med speidergruppen din.
• I speideren kan du lære å bygge ting av trestokker og tau, padle kano, klatre, leke, lage mat på bål og sove under åpen himmel sammen med gode venner.