Speiderarbeidet består av et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom i alle aldrer. Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet.
Ungt lederskap og gradvis større utfordringer er med på å utvikle speidere til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte medmennesker. I KFUK-KFUM-speiderne kan barn, unge og voksne utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Det gjenspeiles i verdiene våre.
 

Verdier

Kristen tro
Med vårt kristne menneskesyn legger vi til rette for at speiderne skal få utforske og utvikle sin tro. Vi er et sted der barn og unge kan komme med tro og tvil, stille spørsmål, undre seg og lære mer om hva det vil si å være kristen. Speiderne skal få utvikle seg som hele mennesker, med ånd, sjel og kropp.

Fellesskap
Speidere opplever fellesskap gjennom vennskap i små patruljer, i gruppen og på leir sammen med andre. Speiding finnes over hele verden og vi er med i fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Speiderloven, speiderløftet og speiderdrakten viser at vi er speidere og gir oss en felles identitet.

Friluftsliv
Naturen brukes til lek, læring og samarbeid. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med, ta vare på og sette pris på naturen. Vi er mye ute, og friluftslivet gjør oss i stand til å mestre nye utfordringer. I friluftslivet opplever vi glede, avkobling og fellesskap.

Personlig utvikling
Som speidere utfordrer vi oss selv til å gjøre ting vi først ikke trodde vi skulle tørre eller klare. Det kan være å sove under åpen himmel, bestige et høyt fjell eller ta et nytt speidermerke. Vi bruker patruljesystemet, veiledning og learning by doing som metode, og hjelper den enkelte speider til å være aktivt involvert i egen utvikling. Barn og unge får gradvis større ansvar og utfordringer, noe som utvikler den enkelte innenfor trygge rammer.

Samfunnsengasjement
Vi engasjerer oss i samfunnet vi lever i, og deltar aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Speiderne vil være gode forbilder og gjøre verden til et litt bedre sted. Vi jobber for å øke kunnskap om rettferdighet og synliggjøre det ansvaret vi har for andre enn oss selv.

 

VISSTE DU AT:

• I speideren blir du medlem av en patrulje: En gjeng på fire til åtte speidere som holder sammen i tykt og tynt.
• Det finnes 40 millioner speidere i verden. YWCA og YMCA har over 60 millioner medlemmer.
• I KFUK-KFUM-speiderne kan du dra på patruljeførerkurs, snøhulekurs, leir og mange andre spennende arrangementer!
• Speidere drar mye på tur, sammen med speidertroppen til speiderhytta, ut i skogen med patruljen og på leir i utlandet.
• Hvert fjerde år arrangeres landsleir hvor mange tusen speidere deltar. Da sover du i telt i en uke, opplever masse spennende og lever i en stor speiderby sammen med speidergruppen din.
• I speideren kan du lære å bygge ting av trestokker og tau, padle kano, klatre, leke, lage mat på bål og sove under åpen himmel sammen med gode venner.