Staben i 3.Eiksmarka 1 KFUK-KFUM-speidere

All generelle forespørsler til speidergruppa:

Gruppeleder:

Kaja Egelien

Eikskollen 6A

1361 Østerås

E-post: kaja.egelien@gmail.com

Mobil: 913 16 948

 

Kasserer/ Betalinger til gruppa:

3.Eiksmarka 1 speidergruppe

v/ Jarl Christian Saugdahl

Eikskollen 6A

1361 Østerås

Epost: 3.eiksmarka1@gmail.com

Mobil: 93 25 87 12

Kontonr: 0530 09 66200

Org. nr: 994 885 634

 

Troppsleder og hyttesjef:

Jarl Saugdahl

Eikskollen 6A

1361 Østerås

E-post: jarlsaugdahl@gmail.com

Mobil: 932 58 712

 

Flokkleder:

Christian Meinstad

Elgefaret 47

1362 Hosle

E-post: chris_aug@hotmail.com

Mobil: 992 70 515

 

Troppassistent:

Lars Mørk

Ovenbakken 23C

1361 Østerås

E-post: larsmork@me.com

Mobil: 410 34 069, Telefon: 67 14 24 29

 

Leder for Roverlaget:

Erlend Molvig Kopperud

Veståsen 10

1362 Hosle

E-post: erlendkopp@gmail.com

Mobil: 936 53 947

 

Materiell- / lageransvarlig:

Christian Meinstad

Elgefaret 47

1362 Hosle

E-post: chris_aug@hotmail.com

Mobil: 992 70 515

 

 

Kretsleder i Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM-speidere:

Merete Sørum

E-post: meretessorum@gmail.com

Mobil: 909 45 394

  

Generalsekretær i Norges KFUK-KFUM-speidere:

Svein Olav Ekvik

Postadresse: Postboks 6810 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Grubbegata 4, 0179 Oslo

E-post: svein.olav@kmspeider.no

Mobil: 412 18 110 / 915 16 612 (beredskapsnummer - ikke SMS)