Velkommen i 3. Eiksmarka 1 KFUK-KFUM-speidergruppe.

Speidergruppa vår består av ca 40 speidere og ledere. Vi driver en stifinnerflokk, speidertroppen og har et roverlag.

Stifinnerne (3. og 4. klassinger) har møter sammen i flokken, på onsdager fra kl. 18.30-19.30. Basen er Østerås kirke. Vi pleier å ha en søndagstur og en overnattingstur på høsten, og to overnattingsturer i vårhalvåret.

Troppen (5.-10. klasse) består av patruljer, ledet av en patruljefører og en assistent. Patruljene velger primært møtetid da vi ønsker at patruljene har møtene sine i Østerås kirke på onsdager. Da vil det være en leder tilstede som kan veilede og følge opp. Møtene kan også være ute.

Første onsdag i måneden er det troppsmøte i Østerås kirke fra kl 18.00-20.00. Da møtes alle speiderne i troppen. Vi arrangerer vinterleir i vinterferien og blir med på sommerleir i sommerferien.

Roverlaget er et tilbud for speidere over 16-17 år, med tilbud om mer ekstreme turer.

Vi har egen speiderhytte ved Abbortjern. Dit kan patruljene dra på overnattingstur og vi tar ofte troppsturer dit. Dugnad trengs en til to ganger i året og da er vi avhengig av at foreldre stiller.

Troppen har kakelotteri en gang om høsten og en gang om våren, hvor inntektene går til drift av speiderhytta. Speiderne i troppen selger lodd fredag eller lørdag den helgen som er satt opp og alle speiderne må levere 2-3 kaker.

Medlemskontingenten er kr 1210,- pr kalenderår for speidere. Dette dekker kontingent til Norges KFUK-KFUM-speidere, Asker og Bærum krets og gruppa vår. Inkludert er også 2 kortpakker som speiderne får i november. Speiderne er ulykkesforsikret via forbundet og får Speiderbladet i tillegg til medlemsbok og merker. Forbundet sender ut kontingent i begynnelsen av hvert år. Kontingent for høstehalvåret er ca kr 600;-

Under finner dere en lenke til et innmeldingsskjema for nye speidere. Når dere har fylt ut det så vil gruppeleder melde dere inn i Hypersys, som er vår medlemsdatabase, og dere vil få en faktura tilsendt.