Når speidere er ute på tur så skal det alltid utnevnes en person over 18 år som er hjemmeleder. Hjemmelederen kan være et bindeledd mellom de som er på tur og de pårørende til turdeltakerne. Hjemmelederen skal også være tilgjengelig hele døgnet mens speiderene er på tur i tilfelle krisesituasjon.

Hjemmelederen skal ha følgende informasjon om turen:
• Tidspunkt og sted for avreise.
• Tidspunkt og sted for hjemkomst.
• Hvor turen går, rute og overnattingssted.
• Litt generell informasjon om turen og
programmet på turen.
• Hvem som er ledere på turen og hvordan
de kan kontaktes.
• Hvor mange og hvem som er med på turen
(kan informeres om når turen starter).
• Navn, adresse og telefon til pårørende
(f.eks. gruppens medlemsliste).


Hjemmeleder skal ha beredskapsplanen tilgjengelig og innholdet i den skal være kjent.
Mer informasjon kan også finnes i heftet om "Trygg og sikker speiding".

Hvis det oppstår en nødsituasjon eller en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra
andre enn de som er med på turen så skal forbundets beredskapsplan for fysisk sikkerhet følges.

God tur!