Dette arrangementet er åpent for alle speidere født i '05-'03. 

Vil du lære om aktuelle saker for KFUK-KFUM-speiderne og om hvordan du kan debattere disse? Vil du finne ut hvordan du kan være med på å påvirke organisasjonen vår? Vil du bli engasjert? Bli med på patruljeførerting!

På patruljeførerting (PF-ting) lærer du om organisasjonsarbeid og hvordan du kan delta i organisasjonsdemokratiet. Deltakerne på tinget velger også fire representanter som får dra på landsting 5.-7.april 2019. Disse representantene vil få stemme-, forslags- og talerett som ordinære delegater på landsting og får muligheten til å tale patruljeførernes sak. 

På PF-ting skal vi diskutere og debattere aktuelle saker for aldersgruppen og for organisasjonen. Helgen vil også inneholde inspirasjon til det lokale speiderarbeidet og samfunnsengasjement, lokalt og internasjonalt. Det vil også bli mye sosialt og du vil bli kjent med speidere fra hele Norge. 

Hver krets kan sende to representanter som skal være valgt av kretsen, gjerne gjennom kretsens ungdomsting/patruljeførerting eller på et årsmøte.

Hvis dette høres ut som noe du har lyst til å være med på så meld din interesse på mail til troppen så kan kan vi nominere deg på kretsens årsmøte.

Mer informasjon om Patruljeførerting finner du her.